เริ่มต้นธุรกิจจักรปักคอมพิวเตอร์

การเริ่มต้นธุรกิจจักรปักคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง การเริ่มต้นธุรกิจจักรปักคอมพิวเตอร์สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการสร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยจักรคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินฝัน แน่นนอนว่าการเริ่มต้นเราต้องทําความเข้าใจถึงองค์ประกอบหรือภาพรวมของธุรกิจงานปักก่อน อันที่จริงธุรกิจงานปักเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ด้วยตัวเองไม่ยากนัก องค์ประกอบของธุรกิจจักรปักมีอยู่ด้วยกัน 4-5 ปัจจัย ได้แก่ 1. ตัวจักรปัก 2. ทําเลที่ตั้ง (หน้าร้าน หรือที่บ้าน) 3. ลายปัก 4. วัสดุสับสนุนในการปัก 5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยสิ่งเหล่านี้เป็นภาพรวมที่จะทําให้เราสามารถประกอบกิจการปักได้อย่างแท้จริง มาถึงตอนนี้นี้เราก็น่าจะพอเข้าในการเริ่มต้นธุรกิจจักรปักกันบ้างแล้ว สิ่งสําคัญต่อมาก็คือเราจะปักไปให้ใคร ? คําตอบคือ เราต้องตั้งกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจเราเสียก่อนเพราะธุรกิจจักรปักมีฐานลูกค้าที่หลากหลาย เราสามารถเลือกหรือเหมารวมได้ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของกิจการที่เราวางไว้ กลุ่มลูกค้าของธุรกิจจักรปักที่จะยกตัวอย่างอาทิ การปักเสื้อนักเรียน ปักเสื้อหน่วยงานราชการ ปักเสิ้อกลุ่ม/องค์กร ปักของใช้ ในโรงแรม ปักสินค้าเด็ก ปักอาร์ม ปักย่ามพระ ปักรองเท้า นี่เป็นเพียงตัวอย่างซึ่งจะค่อยๆ นําเสนอในบทความต่อๆ ไป ในบทควานนี้จะขอเล่าเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจจักรปักสําหรับการปักหมวก เพราะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุด กําไรเยอะที่สุด  เหตุผลที่ต้องเริ่มธุรกิจปักหมวก เหตุผลที่ต้องเริ่มธุรกิจปักหมวก กําไรต่อใบสูง หมวกเปล่าใบละ 60-100 ราคาขายเมื่อปักเสร็จ 250-400 กําไร 190-340 / ใบ หมวกเปล่ามีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เริ่มธุรกิจปัก….เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นธุรกิจการปักหมวก หมวกเปล่าเราสามารถหาซื้อในแบบราคาปลีกและส่งได้ง่ายทั้งแบบออนไลน์และตามแหล่งจัดจําหน่ายทั่วๆ ไป […]