ทําความรู้จักเข็มปัก

เข็มปักสําคัญอย่างไร เข็มปักจะเป็นเสมือนตัวกลางที่นําพาด้ายบนทะลุผ่านวัสดุที่เราต้องการจะปักเพื่อไปมัดกับด้ายล่างและเกี่ยวขึ้นมาด้านบนอีกครั้ง เข็มปักจึงทําหน้าที่สําคัญอย่างมากในกระบวนการปัก เพราะถ้าไม่มีเข็มปักก็ไม่สามารถปักงานได้ เข็มปักมีผลอย่างไรต่อการปัก คุณภาพของงานปักที่ดีส่วนหนึ่งมาจากเข็มปัก ถ้าเข็มไปบิ่นก็อาจทําให้ไหมปักขาดบ่อยเพราะไหมจะโดนเข็มบาดทําให้เราต้องเสียเวลาในการปัก แต่ถ้าเข็มทู่ ลายปักที่เคยเดิมในผ้าแบบเดิมที่เคยปักแล้วดูสวยงาม ฝีเข็มในการปักจะลดความสวยงามลงอันนี้เกิดจากเข็มเริ่มทู่ ผู้ใช้จักรปักจึงควรหมั่นสังเกตุและเตรียมเข็มสํารองเพื่อเปลี่ยนในสถาณการณ์ต่างๆ ทําความรู้จักเข็มปัก การปักเสื้อยืด เสื้อนักเรียน  เสื้อโปโล หรือเสื้อยีนส์ ผ้าแต่ละชนิดล้วนมีความต้องการเข็มของตัวเองทั้งนั้น ความหลากหลายของเข็มปักทําให้เราต้องเลือกชนิดเข็มให้ตรงตามความเหมาะสมของเนื้อผ้าแต่ละประเภท จึงจะทําให้งานปักออกมาสวยงาม จุดเข็มจะต้องสัมพันธ์กับเครื่อง ระบบเข็มต้องพอดีกับเครื่อง  รายละเอียดที่สำคัญเหล่านี้จะสามารถพบในรหัสคำอธิบายเข็ม: ไม่ว่าจะเป็น  needle system ระบบของเข็มที่ใช้ cone-shaped  shaf รูปทรงของเข็ม needle size ขนาดของรูเข็ม p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 19.0px Arial; color: #323333; -webkit-text-stroke: #323333} span.s1 {font-kerning: none} ข้อแนะนําและภาพรวมเกี่ยวกับเข็มสําหรับจักรปัก การเลือกเข็มปักให้เหมาะสมกับประเภทของผ้าที่เราปัก ช่วยทําให้งานปักออกมาสวยงาม มีคุณภาพ และนอกเหนือไปจากนั้นยังช่วยถนอมจักรปักให้เราให้มีอายุการใช้ที่ยาวนานกว่าเดิม ประเภทของเข็มปักมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทตามรายการทางด้านล่างนี้ Universal needle เข็มที่ใช้ได้กับผ้าทั่วไป : […]