fbpx

การติดตั้ง FONT เพิ่มเติมในโปรแกรม PE-DESIGN 10

PE-DESIGN 10 สนันสนุนการติดตั้ง FONT เพิ่มเติม โดยรูปแบบของ FONTS ต้องเป็น TrueType (TT) ซึาง TrueType เป็นมาตรฐานของฟอนต์ ที่ถูกวางรากฐานมาจาก Apple และ Microsoft ในช่วงยุคปลายปี 80 support การทำงาน บนระบบปฏิบัติการทั้ง Macintosh และ Windows แต่ทิศทางไหมในบางตัวอักษรจะไม่สวยงามเหมือน FONT ที่ติดตั้งมากับตัวโปรแกรม ทําให้บางครั้งเราต้องทําการปรับทิศทางไหมใหม่เพื่อความสวยงาม

โดยขั้นตอนการติดตั้งลงตัวเครื่องสามารถคัดลอกแล้วนํ้าไปเก็นไว้ ในส่วนของโฟล์เดอร์ FONTS ใน Windows ได้ทันที และถ้าต้องการใช้งานก็เพียงแค่เปิดปิดโปรแกรม PE-DESIGN ใหม่เท่านั้นเอง ซึ่งขั้นตอนการติดตั้งสามารถดูได้จากคลืปด้านล่างได้ครับ