fbpx
การตรวจเช็คและบำรุงรักษาจักร brother nv 950/750 เบื้องต้นด้วยตัวเอง

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาจักร brother nv 950/750 เบื้องต้นด้วยตัวเอง

จักรปักทุกรุ่น….เมื่อเราใช้งานเป็นประจําต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษาและทําความสะอาดเบื้องต้น ซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยืดอายุการใช้งานของจักรปักให้ได้นานขึ้นนั้นเอง...

การปรับเบ้ากระสวยของจักรปักขนาดเล็ก

การปรับเบ้ากระสวยของจักรปักขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาปักไม่สวย ด้ายขาวขึ้น เมื่อปักงานปักบนชิ้นงานแล้ว มีด้ายสีดาวที่เป็นด้ายล่างขึ้นมาบนชิ้นงาน แสดงว่าความตึงของด้ายไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขได้ตามนี้ครับ โดยปรับความตึงด้าย ใช้ไขควงปากแบนหมุนที่น๊อตของเบ้ากระสวย...
การดูแลจักร รุ่น VR และ PR series

การดูแลจักร รุ่น VR และ PR series

แนะนำการดูแลจักร VR และ PR series เบื้องต้น การดูแลจักรปักที่ใช้งานสำคัญอย่างไงบ้าง จะช่วยให้จักรของเรานั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ทำให้ไม่ติดขัดต่อการทำงาน งานราบลื่นไปด้วยดี จักรปักไม่มีปัญหา คนทำงานมีความสุขครับ...