fbpx
การเลือกแผ่นรองปัก

การเลือกแผ่นรองปัก

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการเลือกแผ่นรองปักประเภทต่างๆ แผ่นรองปักหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวีราเน่เป็นวัสดุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยทําให้งานปักของเราออกมาสวยงาม สมบูรณ์แบบ การเลือกแผ่นรองปักจึงต้องให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะถ้าแผ่นรองปักไม่เหมาะสมกับวัสดุที่ปัก...

7 เทคนิคในการใช้จักรปักสําหรับมือใหม่

ทุกอย่างตั้งมีจุดเริ่มตันเสมอ การทํางานด้วยจักรปักก็เช่นกัน การเริ่มต้นสําหรับมือใหม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับใครบางคนการทํางานทุกอย่างต้องอาศัยเวลาและการท้าทายตัวเองที่จะทําให้เราก้าวผ่านจุดนี้ไปได้  7...