fbpx

20-01 | BackToSchool | Register | Lotus

ลงทะเบียนจองพื้นที่ Back to School (Tesco Lotus) PINNSHOP ร่วมกับ Tesco Lotus ทั่วประเทศเตรียมพื้นที่ทำเลทอง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เช่าพื้นที่รับปักชื่อนักเรียน ในเทศกาล Back to Schoolช่วงปลาย เดือนเมษายน – ต้นเดือน พฤษภาคม 2563...

20-01 | BackToSchool | Register | BigC

ลงทะเบียนจองพื้นที่ Back to School (Big C) PINNSHOP ร่วมกับ Big C ทั่วประเทศ เตรียมพื้นที่ทำเลทอง เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจ เช่าพื้นที่รับปักชื่อนักเรียน ในเทศกาล Back to School ช่วงปลาย เดือนเมษายน – ต้นเดือน พฤษภาคม 2563 เงื่อนไขการเช่าพื้นที่...

20-01 | 2426 | ws-embr | KhonKaen

กิจกรรม อบรม ฟรี !! การใช้งานจักรปัก การเริ่มต้นธุรกิจจักรปัก เรียนรู้การปัก และไอเดียการทำสินค้าขายจากจักรปัก PINN SHOP จัดกิจกรรม Workshop ฟรี !!ไอเดียการทำสินค้าขายจากจักรปัก PINN SHOP สาขา ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 กรุณาลงทะเบียนเลือกสาขา วัน และเวลา...

20-01 | 2426 | ws-sewing | KhonKaen

กิจกรรม อบรม ฟรี !! จักรเย็บผ้าพื้นฐาน พื้นฐานการใช้งานจักรเย็บผ้าไฟฟ้าสมัยใหม่ สำหรับมือใหม่ อยากเรียนรู้ PINN SHOP จัดกิจกรรม Workshop ฟรี !!พื้นฐานการเย็บผ้าด้วย จักรเย็บผ้าไฟฟ้า สมัยใหม่ PINN SHOP สาขา ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563...

20-01 | 1719 | ws-sewing | TrangChonburi

กิจกรรม อบรม ฟรี !! พื้นฐานการเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้าสมัยใหม่ PINN SHOP จัดกิจกรรม Workshop ฟรี !! พื้นฐานการเย็บผ้าด้วย จักรเย็บผ้าไฟฟ้า สมัยใหม่ โดยจัดกิจกรรมพร้อมกัน 2 สาขา คือPINN SHOP สาขา B2S โรบินสันตรังและPINN SHOP สาขา Big C ชลบุรีระหว่างวันที่ 17 –...