เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการรับปักชื่อนักเรียน

เตรียมความพร้อม ผู้ประกอบการรับปักชื่อนักเรียน

กิจกรรม PINN SHOP Back to School !! เตรียมความพร้อมรับ “ฤดูปักชื่อนักเรียน” เพื่อให้ผู้ประกอบการจักรปักทุกท่านประสบความสำเร็จสูงสุด PINN SHOP จึงจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ โดย Live สดที่ Facebook เพจ PINN จักรปัก ตลอดทั้งวันที่ 8-9 มี.ค. 62 ทุกช่วงมีแจกของรางวัลมากมาย...