fbpx
แชร์บทความนี้

7 เทคนิคในการใช้จักรปักสําหรับมือใหม่

ทุกอย่างตั้งมีจุดเริ่มตันเสมอ การทํางานด้วยจักรปักก็เช่นกัน การเริ่มต้นสําหรับมือใหม่เป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับใครบางคน
การทํางานทุกอย่างต้องอาศัยเวลาและการท้าทายตัวเองที่จะทําให้เราก้าวผ่านจุดนี้ไปได้  7 เทคนิคเบื้องต้นที่จะเป็นแนวทางสําหรับผู้เริ่มต้นใช้จักรปักให้สามารถก้าวข้ามผ่านคําว่า “มือใหม่หัดปัก” ไปได้

1. เตรียมตัวเองให้พร้อม

สําหรับมือใหม่การเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด  “มือใหม่หักปัก” ต้องเตรียมตัวใช้งาน “จักรปัก”
สิ่งสําคัญสําหรับมือใหม่น่าจะเป็นเรื่องของพื้นฐานการใช้จักรปักคอมพิวเตอร์ เข็ม ไหมปัก แผ่นรองปัก ผ้า และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานปัก โดนเทคนิคคือเราสามารถจัดทําแบบสํารวจรายการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ทั้งนี้เพื่อจะทําให้เราเตรียมพร้อมก้าวสู่ขั้นตอนในการเริ่มต้น

2. เวลา

การที่จะทําให้ฝีมือของ “มือใหม่หัดปัก” ด้วยจักรคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สําคัญประการต่อมาก็คือ “เวลา” โดยเวลาเป็นสิ่งที่จะช่วยทําเราบรรลุเป้าหมาย การที่เราท้าทายตัวเองด้วยตั้งเป้าหมายและใช้ความพยายามในการฝึกฝนด้วยตัวเราเองจะทําให้เราเกิดความชํานาญในทุกๆ ด้าน สิ่งที่ “มือใหม่หัดปัก” ควรให้เวลาให้มากที่สุด คือเรื่องของการฝึกขึงสดึงลงบนผ้าหรือชิ้นงานต่างๆ ให้คล่อง เพราะจุดเริ่มที่ยากสําหรับ “มือใหม่หัดปัก” คือเรื่องของการขึงสดึงให้ถูกวิธีนั่นเอง

3. อ่านความรู้รอบตัว

ปัจจุบันในโลกของอินเทอร์เน็ตมี บล็อก และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับจักรปักคอมพิวเตอร์โดย “มือใหม่หัดปัก” สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้เองได้อยู่ตลอดเวลา ทําให้เราสามารถเพิ่มความรู้เพิ่มเติมที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างสมํ่าเสมอตัวอย่างของบล็อกในต่างประเทศอาทิเช่น

http://www.secretsof.com/embroideryblog/
https://swpea.me/category/how-to-articles/
http://www.migdigitizing.com/blog/

 

4. ทดลองปักด้วยตวเอง

การที่เราได้ทดลองปักด้วยตัวเองบ่อยๆ จะทําให้เรามองเห็นผลงานที่ปักออกมาว่ามีความสวยงามมากน้อยเพียงได โดยสิ่งที่
“มือใหม่หัดปัก” ต้องดูในช่วงแรงคือเรื่องของ ความสวยงามของผลงาน การย่นของผ้าและลายปัก รวมไปถึงตําแหน่งของลายปักที่ปักอยู่บนวัสดุ เราจะต้องดูว่าเมื่อปักจริงมีผลอย่างไรและผลนั้นจะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไป ให้เราจะบันทึกไว้เพื่อเป้นแหล่งอ้างอิงในการปักครั้งต่อไป

5. คุณภาพงานปัก

หลังจากที่เราได้ “ทดลองปักด้วยตัวเอง” สําหรับ “มือใหม่หัดปัก” การจะดูคุณภาพของงานปักที่ปักออกมาอาจต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์ในการปักมาช่วยแนะนําเพราะลําพังตัวเองเราอาจจะดูไม่ออกว่าในลายระเอียดสําคัญบางจุดที่เราอาจมองข้ามไป คุณภาพงานปักมาจากหลายปัจจัย อาทิ คุณภาพของจักรปัก คุณภาพของการขึงสดึงและการเลือกแผ่นรองปัก คุณภาพของไหมปัก รวมถึงคุณภาพการสร้างลายปัก มาถึงตอนนี้เราน่าจะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้ว

6. รู้ขีดจํากัดของตัวเอง

สิ่งที่เราต้องคํานึงถึงต่อมาคือเรื่องของ “ขีดจํากัด” การที่เรารู้จีดขีดจํากัดของตัวเราเองเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง อาทิ
เมื่อเราออกกําลังกายร่างกายของคนเราจะสามารถทนทานต่อความเหนื่อยล้า ได้มากมายน้อยไม่เท่ากัน การที่เราฝืนตัวเอง
มาเกินขีดจํากัด อาจทําให้เราเกิดอาการบาดเจ็บ จักรปักคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน การที่เรารู้ขีดจํากัดของตัวจักรเองว่าเมื่อไรควรต้องหยุดพัก เมื่อไรควรต้องบํารุงรักษา สิ่งเหล่านี้จะทําให้จักรปักของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานอย่างแน่นอน 

7. ประหยัด

ประการสุดท้ายสิ่งที่ “มือใหม่หัดปัก” ควรคํานึงถึงคือเรื่องของ “ความประหยัด” อันที่จริงอาจดูขัดแย้งกับราคาตัวจักรที่มีคุณภาพสูง เพราะจักรคุณภาพดีราคาอาจสูงกว่าจักรคุณภาพที่ด้อยกว่า แต่ในเรื่องของความประหยัดอาจมองในแง่ความ
กําลังลงทุนในช่วงเริ่มต้น เราควรเผื่องบประมาณไว้กับวัสดุและอุปกรณ์เสริม เพื่อให้การทํางานของคุณราบรื่นในช่วงตั้งต้นนั้นเอง

 

กล่าวโดยสรุป 7 ประการสําคัญสําหรับ “มือใหม่หัดปัก” ได้แก่ เรื่องของ การเตรียมตัวพร้อม / เวลา / การศึกษาความรู้รอบตัว / การทดลองปักด้วยตัวเอง / การศึกษาคุณภาพของงานปักจากผู้มีประสบการณ์ / การที่เรารู้ขีดจํกัดของตัวเองเอง / และการประหยัด 7 ประการที่เล่ามาเป็นเพียงข้อแนะนําเบื้องต้นที่นักปักมือใหม่สามารถนําไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ปละประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจักรปักคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนสามารถพลิกแพลงดัดแปลงเอาประสบการณ์ที่ผ่านการทดลองและจดบันทึกด้วยตัวเองมาพัฒนาสร้างสรรค์งานปักของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปได้

สอบถามเพิ่มเติม หรือ สนใจไปชมสาธิต
และทดลองใช้จักร ฟรี!!  ที่หน้าร้าน Pinn Shop
กรุณากดปุ่ม *คุยกับแอดมิน*
ส่งข้อความทักได้เลยค่ะ

สำหรับผู้สนใจและผู้ใช้จักรปักคอมพิวเตอร์ทุกท่าน Pinn Shop ขอชวนมาเข้ากลุ่มเฟสบุ้ค *กลุ่มจักรปักคอมพิวเตอร์ Pinn Shop* สังคมดีๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีความสุข มาแชท ชม แชร์ ไอเดียดีๆมีทุกวันค่ะ