ขอบคุณที่สนใจร่วมงานกับเรา

กรุณาตอบคำถามเพิ่มเติม เพื่อพิจารณานัดสัมภาษณ์

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

ก่อนเริ่มงาน จะมีการฝึกอบรม 1 สัปดาห์ที่สำนักงานเชียงใหม่ โดยบริษัทจ่ายค่าเดินทาง ที่พัก และเบี้ยเลี้ยงให้

--- --- --- ---

** กรุณาส่ง resume ของท่านมาที่ hr@pinn.co.th **