fbpx

เทคนิคการขึงสะดึงในการปักชิ้นงานด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์
การขึ้นสะดึงอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งที่จะช่วยทําให้งานปักของเราออกมาสมบูรณ์และสวยงาม
สําหรับมือใหม่แล้วควรใส่ใจและหมั่นฝึกขึงสะดึงกับผ้าหรือวัสดุที่หลากหลาย เพราะจะช่วยทําให้เราเกิดความชำนาญได้อย่างรวดเร็ว วันนี้เราลองมาดูเคล็ดลับที่จะช่วยทําให้เราขึงสะดึงได้อย่างถูกต้องกันนะครับ

1. เลือกสะดึงให้เหมาะกับขนาดงานของงานปัก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเลือกสะดึงให้ใกล้เคียงกับขนาดของลายปัก เพราะการที่เราเลือกสะดึงให้เหลืองช่องว่างของขอบสะดึงกับลายปักน้อยที่สุดจะทําให้การปักงานมีฝีเข็มที่คงที่สวมงาม การที่เราเลือกสะดึงใหญ่กว่าชิ้นงานมากเกินไปจะทําให้มีโอกาสเกิดรอบย่นในชิ้นงานได้

2. ใช้ขนาดแผ่นรองที่เหมาะสม

การเลือกซื้อแผ่นรองปักควรเลือกขนาดที่ใหญ่ครอบคลุมสะดึงขนาดใหญ่สุดที่คุณมีเพื่อในการขึงคุณจะแน่ใจได้ว่าแผ่นรองปักที่ใช้จะรองรับสะดึงที่มีอยู่ได้อย่างแน่นอน

3. อย่างพายามดึงผ้าหรือวัสดุการปัก

การดึงผ้าให้ตึงโดยเฉพาะผ้ายืดจะทําให้ลายปักมีการหดตัวเมื่อปักชิ้นงานเสร็จ ในแนวทางที่ถูกต้องควรขึงผ้าให้ตึงในตอนแรก แต่ถ้ามีรอยย่นให้พยายามลูบให้รอยไปอยู่ด้านข้างแทนที่การดึงผ้า

4. ใช้กาวสเปรย์ช่่วยยึด

กาวสเปรย์สําหรับงานฝีมือจะช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับแผ่นรองปักและผ้าของเราได้เป็นอย่างดี ทําให้การขึงสะดึงทําได้ง่ายกว่าเดิม

5. อย่าขันน็อตยึดสะดึงแน่นจนเกินไป

สําหรับมือใหม่อาจจะขันน็อตยึดสะดึงให้แน่นขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจ แต่วิธีการนี้จะทําให้สะดึงเกิดความเสียหายได้ง่าย เกลียวน็อตยึดสะดึงอาจรูดและเกิดความเสียหาย

6. ใช้ตัวช่วยขึงสะดึงช่วย Hooping Station

การใช้ตัวช่วยขึงสะดึงหรือ Hooping Station จะช่วยเรื่องความเร็วและความแม่นยำในการขึงสะดึงได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเสื้อยืด เพราะแท่นยึดจะช่วยล็อกเสื้อให้อยู่กับที่ ทําให้การกดสะดึงเป็นเรื่องที่ง่ายและมีตำแหน่งที่แม่นยํา