fbpx

รู้ไว้ใช่ว่า…….ทำไมต้องทำความสะอาดจักรปัก

เมื่อจักรปัก ทำงานทุกวัน จะมีเศษฝุ่นด้าย และกระดาษรองปัก ออกมาจากงานปักมากมาย หรือแม้แต่ด้ายที่ขาดตามช่องร้อยด้าย ก็ทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่น้อย

ดังนั้นการทำความสะอาด การดูแลรักษาเบื้องต้น จะทำให้ลูกค้าสามารถแก้ไขความไม่ปกติเบื้องต้น และหมดปัญหาการใช้งานที่ผิดปกติได้

 

ไม่ว่าจักรปักรุ่นไหนๆ ก็ต้องเน้นการทำความสะอาด ทางที่ดีควรทำทุกวันครับ

สิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับจักรปัก ผมแนะนำน้ำมันสำหรับจักรปักโดยเฉพาะครับ