fbpx

การทำขอบโดยใช้จักรปักเป็นการสร้างสรรค์งานสามมิติที่ไม่เหมือนใครสำหรับงานทุกประเภทตั้งแต่งานควิทย์ไปจนถึงงานปักบนเสื้อผ้า โดยสามารถทําได้ง่ายมาก วิธีการทําเราจะสร้างลายปักด้วยฝีเข็มแบบซาตินโดยให้มีความกว้่างของขอบ 1 cm. หลังจากนั้นให้เราปักลงไปในชิ้นงานที่ต้องการ เมื่อการปักเสร็จสมบูรณ์เราจะพลิกกลับไปทางด้านหลังของชิ้นงานเพื่อทําการตัดด้ายล่างให้หลุดออกจากด้ายบน และทําขอบด้านบนให้ฟู ตัวอย่างวิธีการด้านล่างนี้เป็นการสร้่างรูปดอกไม้จากเทคนิคข้างต้น ลองดูวิธีทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยนะครับ

ขั้นตอนที่ 1:
ปักเส้นตำแหน่งสำหรับวงกลม (appliqué)


ขั้นตอนที่ 2:
นําชิ้นผ้าวงกลมที่ตัดแล้ววางไปตรงตําแหน่งอาจยึดด้วยกาวเพื่อให้ยึดติดกับชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 3:
ปักขอบ SANTIN STITCH ด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ โดยให้มีความกว้างของขอบ 1 cm.

ขั้นตอนที่ 4:
เย็บจุดยึดด้านในแล้วพลิกไปด้านหลังแล้วหนีบไส้กระสวย

ขั้นตอนที่ 5
ตัดตัวยึดด้ายล่างออกแล้วพลิกไปด้านบนของชิ้นงานเพื่อตัดขอบด้านบนของชิ้นงานให้แยกออกจากกัน เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

เราจะเห็นว่าขอบมีรอยพับเล็กน้อยที่ขอบซึ่งติดกับด้ายจากไส้กระสวย ซึ่งสามารถฉีดน้ำและขุยให้เป็นฝอยและมันจะขจัดรอยพับนั้นออกไปและเราก็จะได้ “ดอกไม้” ที่สวยงาม หลายชิ้นงานใช้ขอบสำหรับศูนย์ดอกไม้ การออกแบบบางอย่างใช้ขอบเป็น “ขนสัตว์” ของสัตว์ หรือหญ้าในทุ่งหญ้า ก็สามารถนําเทคนิคนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันครับ