fbpx

เทคนิคการปักสายเทควันโด

        การปักสายเทควันโดนิยมกันในหมู่นักกีฬาเทคควันโด้ที่มีตั้งแต่รุ่นเด็กไปจนถึงนักกีฬามืออาชีพ โดยการปักอาจปักเป็นขีดแท่งสีเพื่อแสดงลําดับขั้นการเลื่อนชั้นที่ตัวเองได้รับ โดยในคลิปนี้ทางทีมงานได้ปักเป็นแท่งเส้นตรงไปบนสายเทควันโด เทคนิคที่ใช้ในการปักในครั้งนี้เรียกว่าการปักแบบไม่เต็มสดึง สามารถนําไปใช้กับการปักเนคไท สายริบบิ้น และอื่นๆ ที่มีลักษณะเป้นเส้นยาว 

        วิธีการคือเราจะทําการขึงสดึงเฉพาะบริเวณสาย ซึ่งแนะนําให้วางไว้ตําแหน่งตรงกลางสดึงให้มากที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมตําแหน่งในการปัก เทคนิคต่อมาเราต้องขึงสดึงให้ตึงกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้สายยึดติดแน่นมากที่สุด และเทคนิคสุดท้ายเราต้องทําการเล็งตําแหน่งในการปักด้วยกล้องหรือเลเซอร์เพื่อเช็คพื้นที่การปักไม่ให้ออกนอกสดึงนั้นเอง 

ลองชมสาธิตวิธีการปักด้านล่างได้เลยนะครับ