fbpx

จักรปักทุกรุ่น….เมื่อเราใช้งานเป็นประจําต้องได้รับการดูแลบํารุงรักษาและทําความสะอาดเบื้องต้น ซึ่งเราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อช่วยืดอายุการใช้งานของจักรปักให้ได้นานขึ้นนั้นเอง โดยทุกท่านสามารถทําตามคําแนะนําตามคลิกวีดิโอด้านล่างซึ่งจะมีรายละเอียดและภาพประกอบที่ชัดเจน เราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับรุ่นเล็กทุกรุ่นของ Brother ได้นะครับ