fbpx

ข้อแนะนําเกี่ยวกับการเลือกแผ่นรองปักประเภทต่างๆ

แผ่นรองปักหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวีราเน่เป็นวัสดุที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยทําให้งานปักของเราออกมาสวยงาม สมบูรณ์แบบ การเลือกแผ่นรองปักจึงต้องให้ความสําคัญอย่างมาก เพราะถ้าแผ่นรองปักไม่เหมาะสมกับวัสดุที่ปัก จะทําให้ลายปักผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น

เนื้อหาด้านล่างจะมี link เพื่ออ่านคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือก และวิธีใช้งานแผ่นรองปักชนิดต่างๆ ให้เหมาะสมกับผ้าหรือวัสดุที่เราจะทําการปักครับ

แผ่นรองปักแบบฉีก

แผ่นรองปักแบบฉีกจะมีความหนาแน่นน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ ลักษณะภายนอกดูเหมือนแผ่นกระดาษทั่วไป ใช้สําหรับผ้าธรรมดาที่มีโครงสร้างแข็งแรงพอควร และลายปักที่ไม่มีความซับซ้อนมาก เมื่อปักชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ก็ฉีกออกได้หมด บางครั้งก็ใช้กับเสื้อยืดหรือเสื้อโปโลสีขาว ที่เราไม่ต้องการให้เห็นแผ่นรองด้านหลัง


**การฉีกแผ่นรองปักออก ควรใช้มือประคองลายปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ลายปักเกิดความเสียหาย

แผ่นรองปักแบบตัด

แผ่นรองปักแบบฉีกจะมีความหแผ่นรองปักแบบตัดจะมีความหนาแน่นมาก เนื้อเหนียวแข็งแรง ฉีกไม่ขาด ใช้สําหรับผ้าที่โครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรง หรือย้วยง่าย เช่นผ้ายืด ผ้าไหมพรม หรือผ้าธรรมดาที่ปักลายซับซ้อน ฝีเข็มหนาแน่น ฯลฯ
การรองสามารถทําได้ตั้งแต่ 1 ชั้นไปจนถึงหลายๆชั้นโดยการรองถ้ามากกว่า 1 ชั้น ควรรองสลับแนวผ้าเพื่อให้เกิดแรงดึงที่เท่ากัน เมื่อปักเสร็จแล้วสามารถใช้กรรไกรตัดแผ่นรองรอบๆลายปักออกไป

แผ่นรองตัดแบบกาว

แบบนี้จะมีกาวเหนียวซึ่งเราสามารถรีดติดกับวัสุดที่จะปักเพื่อเสริมความแข็งแรงได้เป็นอย่างดี ใช้สัาหรับผ้าที่เนื้อเละหรือย้วยมาก  ราคาของแผ่นรองแบบมีกาวจะสูงกว่าแผ่นรองปักแบบอื่นๆ

แผ่นรองปักแบบฟิลม์ละลายนํ้า

ใช้สําหรับการปักบนผ้าแก้ว ผ้าขน ทั้งผ้าขนหนู และผ้าเฟอร์ขนยาว เพื่อทําให้ลายปักไม่จมลงไปกับวัสดุที่เราปัก และยังใช้สำหรับปักเป็นลายลูกไม้ลอยตัว

ตารางแนวทางการเลือกใช้แผ่นรองปัก

มาถึงตรงนี้น่าจะพอเป็นแนวทางให้ผู้อ่านหลายๆ คนเข้าใจและสามารถเลือกใช้แผ่นรองปักสํางานปักในหลายลักษณะได้ด้วยตัวเองนะครับ อย่างไรติดตามอ่านบทความใหม่ๆ ได้ทาง https://pinnembroidery.com
ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก http://www.eakarpornphan.com