fbpx

การปรับเบ้ากระสวยของจักรปักขนาดเล็ก


เพื่อแก้ปัญหาปักไม่สวย ด้ายขาวขึ้น

เมื่อปักงานปักบนชิ้นงานแล้ว มีด้ายสีดาวที่เป็นด้ายล่างขึ้นมาบนชิ้นงาน แสดงว่าความตึงของด้ายไม่เหมาะสม สามารถแก้ไขได้ตามนี้ครับ โดยปรับความตึงด้าย ใช้ไขควงปากแบนหมุนที่น๊อตของเบ้ากระสวย การปรับต้องใจเย็นมากๆ ปรับหมุนทีละนิด 1 ครั้ง แล้วมาทดลองปักดู ต้องค่อยๆทำไปครับ การหมุนให้หมุนตามเข็มนาฬิกาครับ (ดูตามคลิปได้เลยครับ)